Organizátor

Hlavní stránka »  Organizátor

Pořadatelem 3. Ostravského urologicko-neurologického sympózia je: Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Organizátorem tohoto sympózia je BFF CEE, s.r.o.

www.bffgroup.eu

BFF CEE, s.r.o. se podílí na mnoha projektech, které mohou být rozděleny do dvou základních kategorií:

Konference, kongresy a incentivní zájezdy po České republice a zahraničí
Kromě samotné organizace se BFF CEE, s.r.o. často podílí také na dramaturgii a tvorbě obsahu. To zahrnuje návrh a tvorbu firemních strategií, nebo ochranných známek, a také poradenskou činnost v oblasti managementu, marketingu a propagace.

Společenské akce
Agentura zastupuje několik umělců a uměleckých souborů z nichž většina hraje vážnou hudbu. Toto však není jediný hudební žánr, kterým se BFF CEE, s.r.o. zabývá.
Tato kategorie zahrnuje také knižní a hudební vydavatelství, a také pořádání koncertů, což zahrnuje také cestování za kulturními akcemi

Schopností propojit tyto dvě kategorie, BFF CEE, s.r.o. poskytuje svým klientům a partnerům velmi kvalitní servis a velkou přidanou hodnotu.